Findus donation

Välkommen till Ekeby Sportfiskeklubb

"Trevliga fiskestunder vid foten av natursköna Söderåsen"

Varför Findus donerade en miljon kronor till fiskevård


Hösten 2012 drabbades Vege å av fiskdöd på grund av olika samverkande orsaker. Ett skäl var utsläpp från Findus av växtdelar från ärtproduktionen som orsakade syrebrist i Vegeån. Den varma sommaren med lågt vattenflöde klarade inte av mängden ärtrester som hamnade i ån. Syret förbrukades helt enkelt.


Våren 2013 donerade Findus en miljon kronor till fiskevårdande åtgärder i Vegeån. En arbetsgrupp med representanter från Ekeby Sportfiskeklubb, Vegeåns vattendragsförbund, Findus, samt Vegeåns Fiskevårdsområde började våren 2013 arbeta med planer för hur pengarna skulle användas.


Glädjande nog har mer pengar tillkommit genom olika bidrag från Länsstyrelsen.

Hur pengarna skall användas


Under 2013 har lekgrus och stenblock placerats ut i Örjabäcken. Detta kommer ge fler öringar.


Dammen vid Fälleberga byggdes om vilket kommer underlätta uppvandring av lekande öring och dessutom utvandring av uppväxande öring till havet.


Nedströms bron vid Fälleberga placerades det  ut stenblock för att skapa bättre uppväxtmiljö för både öring och lax samt lekgrus.

Fler åtgärder planeras inför 2014.