Åtgärd 2 (2013)

Välkommen till Ekeby Sportfiskeklubb

"Trevliga fiskestunder vid foten av natursköna Söderåsen"

Åtgärd 2.

Nedströms Fälleberga 2013


Åtgärden består av att placera ut en del lekgrus, förändra en nu monoton botten med utplacerade stenblock och troligen göra ett snabbrinnande stråk som gynnar laxen.


Sträckan är cirka hundra meter lång och börjar vid en gammal stenbro.

Till vänster en bild från 2011 där en av webmasterns döttrar (då åtta år) flugfiskar efter öring på den sträckan. Notera mängden sten längs kanterna och hur få stenar det är i själva strömmen.


Sträckan har en god potential eftersom där är lagom fart på vattnet, det finns rätt mycket träd och elfiske visar på att laxen har börjat etablera sig där. Sträckan är den sista med någorlunda fallhöjd innan ån börjar bli mer lugnflytande och beväxt.


Problemen är att genom åren har de flesta stenblock dragits bort från strömmen och placerats vid kanterna. En typisk åtgärd (som är felaktig) för att ge snabbare bortrinning av vatten. Att stenarna tagits bort har gjort att mycket av det naturliga lekgruset har spolats bort och samlats i högar nedströms där vattnet har för låg fart för att passa öringlek.


Botten har också blivit för jämn vilket gör att fisken har färre ståndplatser i strömmen.


Åtgärderna


Lekgrus har placerats ut på vissa delar, det blev naturgrus i storlekar mellan 30-70 mm.


Stenblock upp till 400 mm placerades ut för att skapa ståndplatser för uppväxande öring/lax/nejonöga.


Det mesta materialet hämtades utifrån, vi lät stenarna ligga kvar längs kanterna efter önskemål från markägare.


Block har placerats ut på några ställen för att skapa snabbrinnande stråk som uppskattas av laxen, laxen finns ofta i det snabba skummande vattnet medan öringen gillar vatten som rör sig med en hastighet av en meter på tre sekunder (ungefär).


Resultat av åtgärderna


Mer lekområden vilket ger fler fiskar. Bättre uppväxtmiljö vilket ger fler utvandrande fiskar och bättre förutsättningar för laxen att etablera sig i Vegeån.