Åtgärd 3 (2013)

Välkommen till Ekeby Sportfiskeklubb

"Trevliga fiskestunder vid foten av natursköna Söderåsen"

Åtgärd 3.

Fällebergadammen 2013


5 september ser det ut så här vid Fällebergadammen. Det har lagts grus och sten för att skapa en vandringsväg för fisk, både uppströms och ut i havet. Tidigare stoppades fisk i dammen efter att ha tagit "fel" väg vid Åbromölla, där ån delar sig efter järnvägsbron. Där det tidigare var en höjdskillnad på nästan två meter (där strömmen gick under grusvägen vid gallret) kan nu fisken ta sig upp till Möllebäcken tack vare platåer som jämnar ut höjden. En liknande konstruktion finns i andra änden av dammen.Arbetet vid Fälleberga påbörjades 19 augusti med att lägga grunden för arbete med maskinerna.


På bilderna nedan från vänster till höger:

1. Vandringsvägen i dammen med fiskväg längst upp.

2. Nedre fiskvägen där det tidigare var stor höjdskillnad vilket gjorde det omöjligt för fisk att ta sig upp.

3. Rejäla maskiner hjälper till när det är svårt att nå.

4. Dammen efter att dammluckan tagits bort.


Längst ned en bild på färdig åtgärd som gör det möjligt för fisk att vandra upp och ned till biflödena. Växtligheten kommer av sig själv.