Åtgärd 4 (2014)

Välkommen till Ekeby Sportfiskeklubb

"Trevliga fiskestunder vid foten av natursköna Söderåsen"

Åtgärd 4.

Kågeröd samhälle


I juni 2014 skedde följande åtgärder inne i Kågeröd.


Tre stycken gjutna betongklackar som stod tvärs över ån togs bort, dessa har fungerat som vandringshinder för fisk som inte kan hoppa och även för öring vid lågvatten. De har dessutom varit ståndplatser för gädda.

Stenblock som tidigare dragits in till kanterna drogs tillbaka ut i åfåran. Dessa stenblock fungerar som ståndplatser för uppväxande öring och ger dessutom strömvirvlar i vattnet.

Finare stenmaterial (30-70 mm) lades ut för att fungera som lekplatser för lax och öring.


Markägaren -som är Svalövs kommun- var positiv och med en grävare skedde åtgärderna utan problem.