Åtgärd 5 (2014)

Välkommen till Ekeby Sportfiskeklubb

"Trevliga fiskestunder vid foten av natursköna Söderåsen"

Åtgärd 5.

Nedströms Fälleberga


2013 lades det sten och lekgrus från Fällebergabron och 150 meter nedströms.


2014 fortsatte det arbetet på resten av sträckan nedströms, se kartan.

Med grävare drogs stenblock ut från kanterna (dit de för länge sedan dragits in från strömmen) och placerades ut med lagom mellanrum. Dessa kommer skapa skydd för uppväxande fisk samt skapa strömvirvlar som hindar lekplatserna att slamma igen. Dessutom kommer insekter och annat också ta skydd av stenarna

Finare stenmaterial (30-70 mm) lades ut för att fungera som lekplatser för lax och öring.