Åtgärd 6 (2014)

Välkommen till Ekeby Sportfiskeklubb

"Trevliga fiskestunder vid foten av natursköna Söderåsen"

Åtgärd 6.

Kanalen vid Fälleberga damm


Uppströms Fälleberga damm (som åtgärdades 2013) går vattnet två vägar. Längs huvudfåran i Vege å och i en grävd, rak kanal fram till järnvägsbron vid Åbromölla. Tidigare var den kanalen ett problem eftersom många fiskar simmade in i den på sin väg ut mot havet och de fastnade i dammen. Nu när dammen är åtgärdad med fritt utlopp har vi lagt arbete på att förbättra kanalen som lekområde och uppväxtområde.


Med handkraft placerades stenblock ut med lagom mellanrum. Lekgrus (30-70 mm) lades ut för att fungera som lekplatser för lax och öring.


Kanalen är svårfiskad men den blir perfekt för mindre fisk att växa upp i och sedan ta plats i huvudfåran...