Åtgärd 7 (2014)

Välkommen till Ekeby Sportfiskeklubb

"Trevliga fiskestunder vid foten av natursköna Söderåsen"

Åtgärd 7.

3 km sträcka uppströms Fälleberga


Uppströms Fälleberga damm (som åtgärdades 2013) går vattnet två vägar. Längs huvudfåran i Vege å och i en grävd, rak kanal fram till järnvägsbron vid Åbromölla.

Hela sträckan i huvudfåran från Fälleberga till Åvarps vägbro har nu åtgärdats, en sträcka på 3 km.

Detta är den största åtgärden under 2014 med en kostnad på cirka 170000 kronor.


Hela sträckan har inte stenblockats och grusats men på de ställen som är rensade och där det är möjligt har det lagts ut stenblock  och lekgrus (30-70 mm) för att fungera som lekplatser för lax och öring.

Just denna sträcka räknas som viktigast för just laxen.

På bilderna kan du se före och efter åtgärd.