Åtgärd 1 (2013)

Välkommen till Ekeby Sportfiskeklubb

"Trevliga fiskestunder vid foten av natursköna Söderåsen"

Åtgärd 1.

Örjabäcken


Exempel på vad som gjorts i Örjabäcken


Örjabäcken är ett biflöde till Vege å och har under 2 augusti 2013 fått ett gäng sten och grus som en del av fiskevårdande åtgärder.


Här exempel på bäcken före och efter åtgärderna.


Till vänster hur det såg ut innan med en lerbotten utan sten eller grus. Till höger hur det ser ut nu med lekgrus samt ett flertal stenblock. Dessa stenar fungerar både som skydd för den uppväxande öringen och som skydd mot slam. Stenarna skapar virvlar i vattnet som gör att slammet inte sjunker till botten och förstör lekgruset. En öring behöver inte mycket utrymme för att skapa ett revir men den behöver ett eget utrymme och varje sten blir ett eget mikrohabitat för en uppväxande öring.


(Foto Fredrik Lundblad)