Vårt fiskevatten

Välkommen till Ekeby Sportfiskeklubb

"Trevliga fiskestunder vid foten av natursköna Söderåsen"

Regler


Medlemskort gäller som fiskekort och skall alltid vara med vid fiske.


Barn vars föräldrar är medlemmar i Ekeby Sportfiskeklubb fiskar gratis upp till en ålder av 16 år, detta förutsätter att förälder som är medlem är med vid det aktuella tillfället.


Maka,sambo, fästmö,fästman som fiskar med sin partner som är medlem köper gästkort som kostar 50 Kr pr dag. Detta pris gäller även för annan som medföljer medlem vid fiske i Vegeå.

 

Gästkort köpes av Sekreterare eller Kassör.


För att få information om var du kan parkera kontakta ordförande Inge.


Första tillåtna fiskedagen efter öring/lax

är 1 mars och sista tillåtna är 30 september.


Minimått öring och lax 45 centimeter

Bilden visar hur du mäter från nos till stjärtfena på fisken.

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Vege å


Klubben har fiskerätt i delar av Vege å från Bjuv till Kågeröd. I ån finns bestånd av både havsöring, stationär öring, gädda och andra arter.

Undersökningar visar på ett vattendrag av hög kvalitet med insekter som ställer krav på rent vatten med bra pH. Till exempel bäcksländor, gula forssländor och den spännande Ephemera Danica (stor åsandslända).

 

Vattnet rinner fram längs lummiga och vackra omgivningar på västra sidan av nationalparken Söderåsen som är av stort naturvärde i Skåne.


Klubbens medlemmar har rätt att fiska inom de områden som visas på kartan.

Sträckorna är uppdelade i tre zoner och för detaljerad information om var du får fiska kan du klicka på de små kartorna till höger på sidan.


Det finns en karta över klubbens fiskesträckor i PDF att ladda ned.

KLicka här (7 Mb)

 

Observera att på vissa sträckor är endast ena sidan av ån upplåten för fiske. Kontrollera markeringarna noga på kartan.

För klubbens framtida möjlighet att få tillgång till fiskeplatser är det viktigt att du respekterar detta.


Det är INTE tillåtet att fiska i den damm som finns vid gården vid Fälleberga. Ägaren vill ha den ifred.