Om klubben

Ekeby Sportfiskeklubb


startade redan 1949 och hade då 10 medlemmar som betalade 5 kronor i medlemsavgift. Klubben hade inga egna vatten utan fiskade gemensamt vid kusten och gjorde utflykter ihop.


Numera arrenderas delar av Vegeån som klubbens vatten och årsavgiften för ett medlemskap 2021 är 600 kronor plus 500 kronor i inträde för nya medlemmar, medlemsavgift skall erläggas senast 31/12.


Klubbens cirka 70 medlemmar har en klubbstuga på Bjerrings väg i Ekeby med möjlighet att träffas under trevliga former.


Klubben arrangerar 3-4 klubbtävlingar per år vid olika vatten.


Vill du bli medlem kontaktar du klubbens ordförande


Ordförande

Inge Holmkvist

0793-481571


Bjerrings väg 1B         

260 51 Ekeby


Webbansvarig

webmaster@ekebyfiske.se

Sekreterare

Gun-Britt Holmkvist

0707-958069


Bjerrings väg 1

260 51 Ekeby


Kassör

Kerstin Persson

Verkstadsgatan 6

267 77 Ekeby

Fiskevård i Vege å


2013-2016 gjordes flera fiskevårdande åtgärder i Vege å.


Anledningen var att 2012 skedde fiskdöd delvis på grund av ett utsläpp av varmt processvatten från Findus i Bjuv. Findus donerade en miljon kronor till fiskevårdande arbete och i den länkade PDF:en nedan kan du läsa mer om arbetet.


Om fiskevården i Vege å 2013-2016          PDF 5,5 MB


Resultat elfiske Vege å 2020

Klubbens fiskevatten i Vege å


Klubbens medlemmar har rätt att fiska inom de områden som visas på kartan.

Sträckorna är uppdelade i tre zoner och för en detaljerad karta kan du klicka på den stora kartan eller på länken nedan.


KLicka här för karta (7 Mb)

 

Observera att på vissa sträckor är endast ena sidan av ån upplåten för fiske. Kontrollera prickarna noga på kartan.

För klubbens framtida möjlighet att få tillgång till fiskeplatser är det viktigt att du respekterar detta.


Det är INTE tillåtet att fiska i den damm som finns vid gården vid Fälleberga. Ägaren vill ha den i fred.Regler


Medlemskort gäller som fiskekort och skall alltid vara med vid fiske.


Barn vars föräldrar är medlemmar i Ekeby Sportfiskeklubb fiskar gratis upp till en ålder av 16 år, detta förutsätter att förälder som är medlem är med vid det aktuella tillfället.

Maka,sambo, fästmö,fästman som fiskar med sin partner som är medlem köper gästkort som kostar 50 Kr pr dag. Detta pris gäller även för annan som medföljer medlem vid fiske i Vegeå.

 

Gästkort köpes av Sekreterare eller Kassör.


För att få information om var du kan parkera kontakta ordförande Inge. Viktigt att inte slarva med parkering av respekt för markägare


Första tillåtna fiskedagen efter öring/lax

är 1 mars och sista tillåtna är 30 september.


Minimått öring och lax 45 centimeter