Om klubben

Välkommen till Ekeby Sportfiskeklubb

"Trevliga fiskestunder vid foten av natursköna Söderåsen"

Ekeby sportfiskeklubb startade redan 1949 och hade då 10 medlemmar som betalade 5 kronor i medlemsavgift. Klubben hade inga egna vatten utan fiskade gemensamt vid kusten och gjorde utflykter ihop.


Numera arrenderas delar av Vegeån som klubbens vatten och årsavgiften för ett medlemskap är 500 kronor plus 350 kronor i inträde för nya medlemmar.


Klubbens cirka 70 medlemmar har en klubbstuga på Bjerrings väg i Ekeby med möjlighet att träffas under trevliga former.


Klubben arrangerar 3-4 klubbtävlingar per år vid olika vatten.


Vill du bli medlem kontaktar du klubbens ordförande


Ordförande

Inge Holmkvist      0706-745373

Bjerrings väg 1B         

260 51 Ekeby


Sekreterare          0707-958069

Gun-Britt Holmkvist

Bjerrings väg 1

260 51 Ekeby


Kassör

Kerstin Persson

Verkstadsgatan 6

267 77 Ekeby


Webbansvarig

webmaster@ekebyfiske.se
Kubbens båt

På grund av litet användande så är båten såld och båtplatsen uppsagd.